Samisk istedenfor nynorsk

Samenes Folkeforbund mener det samiske språket taper terreng – selv innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Det er en viktig del av den samiske kulturen. Men det samiske språket mister stadig posisjon selv i de kommunene som er i samisk språkforvaltningsområde.

Derfor foreslår Samenes Folkeforbund å erstatte nynorskundervisningen med samisk. Les mer her

Webhotell levert av Nordic Hosting AS