Sør-Varanger sjølaksefiskarlag

Styret valgt på årsmøte 2024

Dag Steve Hansen, 

Astrid Daniloff, 

Claus Bergersen, 

Frank Emil Trasti,  leder.

Anne-Grethe Bergersen

Renate Lemika 

vara:

Tor Mainer Bergersen

Nina G. Karisaari

Ørnulf Abrahamsen 

Årsmøtet vårt gav fullmakt til styret/valgkomité til å supplere varalista. 

Teskjørter

Nye T-skjortene

Nye logo

Webhotell levert av Nordic Hosting AS