Temadag for ungdomsskoleelever ved Bugøynes skole den15. juni 2016.

Fra sjølaksefiskarlaget møtte:
Ørnulf Abrahamsen, Finn Hjalmar Seipajærvi og Eilif Hansen
Elever fra 8, 9 og 10 klasse.
Start kl. 08:00, til vanlig skoletid. Været var aldeles nydelig, sjøen lå speilblank. Derfor ble første tema og sjøtur med Finn Hjalmar og Eilif for røkting av not prioritert først. Eilif mønstret guttene, hettegenserligaen!!, og Finn Hjalmar de to jentene og meg. I tillegg hadde Finn Hjalmar med seg sin datter Frøydis Natalie Seipæjærvi.
Det ble fangst på begge båtlag, Eilif fikk også ei nise. En ny opplevelse for elevene.
Visning og prøving på bløgging og sløying.
Finn Hjalmar viste og forklarte om betøyningene og hvordan disse fungerte i forskjellige vind og strømforhold.
Det ble også demonstrert hvordan laksen vandrer langs land og blir ledet inn i nota av ledegarnet og ledegarnet, skremmegarnet, ved nota.
I vårt båtlag viste særlig Miriam stor interesse og aktivitet, tok opp og tok ut fangst av nota. Bløgget laks etter demonstrasjon av Frøydis. Et syn med hansker nr 10!! Men iveren var stor! Finn Hjalmar forklarte om det å ”kleppe” laks, om hvor på laksen kroken skulle settes. Hodet er målet! Det er viktig om laksen skal selges. Julie gjorde forsøk men det ble mest vannfokk, hun ble våt!
Sjøaktiviteten var slutt ved 10-tiden. Det ble spisefri og hjem for klesskift.
10:30 var klassen tilbake på skolen og evaluering av turen ble gjennomgått.
Sjølaksefiske og historie var neste tema. Lange tradisjoner, generasjonene, not- og garnplassene, overettmerker for betøyninger.
Så ble det klargjort for garnbøting. Her kom Eilif og bidro. Han kom etter at han hadde prekvirert sin fangst. Finn Hjalmar var enda på sjøen, røktet bruk inne ved Ranvika. Særlig guttene ville
prøve dette. Eilif forklarte og viste.
Sikkerhet i båt var siste tema før quiz og pizza. Premiering og avsluttning. Alle fikk premier. Pizza
levert av Bistro, ved Trond Høiberget.
Slutt kl 13:00

Webhotell levert av Nordic Hosting AS