Bøtekurs

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag avholt garnbøtekurs  over 4 kvelder på Tårnet skole / Jarfjord oppvekstsenter. 11 personer deltok. Kursdeltakere representerte alle aldre fra ungdomskoleelever til pensjonister.I pausene med bevertning hadde de korte orienteringer om aktuelle tema.