Grunntilskudd til samiske kulturorganisasjoner i Troms

Troms og Finnmark fylkeskommune har for budsjettåret 2020 opprettholdt enkelte ordninger som tilhørte de gamle fylkeskommunene. Det betyr at det er avsatt midler til grunntilskudd til samiske foreninger i Troms. Søknadsfrist 1. august 2020. Mer informasjon følger i linken nedenfor:   https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-samisk/grunntilskudd-til-samiske-kulturorganisasjoner-i-troms/

Sjølaksefiske i Sør-Varanger

Nok en vellykket sjølaksefiske med arrangør Sør-Varanger sjølaksefiskarlag . Positive og flinke elever og bra vær. Dårlig fangst (FOR fint vær…)Takk til komiteen ved Friedel Hornemann Vonka Helge Stærk og Solfrid Hansen. Takk til Astrid Daniloff for god kake, gravlaks og rundstykker. Friedel for vafler, Frank Emil for røykalaks og spekkalaks. Takk til Boreal Transport Kirkenes for …
Fortsett å lese Sjølaksefiske i Sør-Varanger