Grunntilskudd til samiske kulturorganisasjoner i Troms

Troms og Finnmark fylkeskommune har for budsjettåret 2020 opprettholdt enkelte ordninger som tilhørte de gamle fylkeskommunene. Det betyr at det er avsatt midler til grunntilskudd til samiske foreninger i Troms. Søknadsfrist 1. august 2020. Mer informasjon følger i linken nedenfor:  

https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-samisk/grunntilskudd-til-samiske-kulturorganisasjoner-i-troms/

Hinnøy SFF arrangerte høsttreff

Hinnøy SFF arrangerte høstkveld- treff 22.september på Lilleng.
 Med grilling  bålkaffe og i et flott og vindstille  vær,under en flott høsthimmel med nordlys.

Lokallaget satset  denne gangen på et bli-kjent arrangement for sine medlemmer m. familier.

Det legges opp til flere “happenings” utover høsten. Etterhvert blir det muligheter med deltagelse  fra andre lokallag i området til felles aktiviteter.
Ativitetsledere Bakken og Espejord opplyser at de samarbeider tett med styret i eget lokallag, og de håper det kan være til inspirasjon for alle lokallag i SFF.
Espejord poengterer at det slike aktiviteter er en fin mulighet til å inkludere og verve nye medlemmer.
Org. sekretær Ingvi E. Luthersson minner om at I Samenes Folkeforbund  kan man ha medlemskap i så mange lokallag man vil, men kun være tellende medlem i ett lag.

Sjølaksefisket

SjølakseSFF vil arbeide for at fisketiden innen sjølaksefisket med krokgarn og kilenot,tilbakeføres slik den var til og med 2007   Tilbakeføring av fisketider ser vi som eneste mulighet for å redde sjølaksefisket som sjøsamisk næring og  kyst- og fjordkultur slik den har vært gjennom flere hundre år. Ett sådant tiltak vil være en fremgang og ivaretakelse for kulturen og næringa og ett håp om en smule entusiasme for denne sårbare gruppen. Les mer

Webhotell levert av Nordic Hosting AS