Sjølaksefisket

Fisketidene innen sjølaksefisket med krokgarn og kilenot, må tilbakeføres slik den var til og med 2007.

-En viktig sjøsamiske kultur står i fare for å forsvinne-

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS