Turistfiske

Turistfiske både i saltvann og ferskvann må komme inn under strenge regulerte og kontrollerte former.
Grensepasseringer med fisk når tollstasjonene er stengt må bli ulovlig, og straffes strengt ved ulovlige passeringer.

 

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap