Samiske nærområder

Samenes Folkeforbund vil arbeide for at våre nærområder blir forvaltet slik at vi i fellesskap kan bruke og utnytte områdene til det beste for alle lokale interesser.  

Ved utnyttelse av naturressurser  som for eksempel minikraftverk, oppdrett, eller gruvedrift skal det komme lokalsamfunn tilgode ved at en del av overskuddet tilbakeføres lokalsamfunnet.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS