Flyprisene i Nord- Norge må ned snarest.

.I Hurdalserklæringa står det svart på hvitt at regjeringa skal: «Sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Målet er en halvering av prisene på FOT-rutene.» og flere FOT-ruter.

Samenes Folkeforbund mener det må tas grep øyeblikkelig for halvering av de skyhøye flyprisene på kortbanenettet i regionen, og samtidig øke antall FOT-ruter.

Samenes Folkeforbund er sterkt bekymret for at dette vil få en negativ konsekvens for fremtidig bosetting hvis dette valgløftet ikke innfris. Det er begrenset hvor lenge folk holder ut ved å bo på en plass uten reell mulighet til å reise på kortbanenettet.

Uten mulighet til å både kunne reise internt i landsdelen og til og fra Oslo, mister Nord-Norge kompetanse som igjen går ut over næringsliv, og beredskap i nord.

Å besøke sine familier i Sør-Norge eller motsatt byr på utfordringer med de prisene det opereres med i dag. En billett fra for eksempel Hammerfest til Oslo kan fort komme oppi kr. 22 000,- tur- retur. Billigste flyreise fra Mehamn til Svolvær koster i dag kr 9103.- , og da tar reisa 10 timer totalt. Det sier seg selv at slik kan vi ikke ha det. En del av samfunnet er i realiteten avskåret fra å delta i forskjellige arrangementer i landsdelen og samfunnet for øvrig med slike priser. Dagens situasjon er at de fleste flyreiser består av flere flystrekninger, og blir dyrere for hver strekning man må legge til.

Det som virkelig betyr noe for folk og næringslivet er flyprisene.. Det er flyprisene som kan bidra til å få folk til å flytte til landsdelen og at folk blir.

Er det en villet politikk fra regjeringen?

Samenes Folkeforbund Landsstyret.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS