PRESSEMELDING fra Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Vi viser til dagens pressemelding fra regjeringen: 

“Regjeringen viderefører det ordinære sjølaksefisket i Finnmark i 2023, og legger bort høringsforslaget om et målrettet uttak av pukkellaks. Det vil likevel bli fanget en god del pukkellaks i sjø gjennom det ordinære sjølaksefisket, og hoved innsatsen mot pukkellaks vil være i elvene. Vi har kommet frem til dette etter et godt og konstruktivt konsultasjonsmøte med Sametinget i dag, fredag, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide”.

Sjølaksefiskarlaget takker ALLE involverte i saken, sjølaksefiskarlag, andre foreninger, fiskarlag, politiske partier, fjordfiskenemda, FeFo, fagpersoner i direktorat og institutter, kommunestyrer, politikere og ikke minst Sámediggi – Sametinget med Silje Karine Muotka og hennes stab i spissen. Og mange, mange flere. FOR et engasjement vi har oppnådd. 1000 takk til alle sammen, likeså medlemmer og andre støttespillere som i prosessen har bidratt med innspill til våre høringer og konsultasjoner med departement og Sameting. Våre folkemøter i #Bugøynes, #Tana og #Kirkenes likeså. Og sist vår presentasjon av vår sak denne uke på #Villakskonferansen i Trondheim. En bismak: DESSVERRE fikk vi ikke gjennomslag for å åpne stengte områder for fiske, spesielt Tanafjorden og kysten utenfor, og det i pukkellaks året 2023, det er vi skuffet over. De av oss som nå får fortsette #sjølaksefiske skal bidra med en god del #pukkellaks #stillehavslaks #russelaks som #bifangst hvis det blir stort innsig i år. Men naturen bestemmer, det har vi erfart tidligere påfølgende pukkellaks sesonger. 

Igjen takk til alle hjelpere, uten dere hadde vi ikke nådd frem med vår sak. 

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag:

Sjølaksefiske er en viktig næring og kulturbærer, såvel som  sjøsamisk levesett og virke. Vårt yrke er viktig, i mange kombinasjonsnæringer langs kyst og i våre mange fjorder i vårt langstrakte land. 

Vel blåst, hilsen Styret.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS