Kjernekraft

Det er viktig å balansere fordelene og utfordringene knyttet til kjernekraft som energikilde og veie dem opp mot andre alternativer for å ta beslutninger om energimiks og bærekraftig strømproduksjon. Det må samtidig bygges ut kraftnett i Finnmark som bør stå klart til vi har god produksjonskapasitet i landsdelen.

Vi mener det viktigste i energipolitikken er å produsere nok energi til å dekke samfunnets behov med lavest mulig utslipp og miljøforurensing. Samenes Folkeforbund mener det må forskes mer på utbygging og utnytting av kjernekraft i Norge i tillegg til at eksisterende vannkraft oppgraderes og moderniseres.

 Kjernekraft er svært lønnsom, kraften er billig, tilgangen på brensel er god, og det forskes mye på bruk av Torium og andre radioaktive grunnstoff. Norge har optimale forhold for sikker produksjon av kjernekraft og lagring av avfall, samtidig som de miljømessige konsekvensene er få.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS