Landsmøteresolusjon.

Samenes Folkeforbund oppfordrer Sametinget, i samarbeid med kommuner og
Statsforvalteren, til å utvide sin nettbaserte tilskuddsportal der søkebaserte
tilskuddsordninger ligger inne i system.
Tilgangen til alle offentlige søkebaserte tilskuddsordninger må forenkles for
befolkningen.
Det er stort behov for en tilskuddportal, der innbyggere kan gå inn og finne frem til
ordninger, kriterier og søknadsskjema for tilskudd på en enkel måte.
Tilskuddsportalen, som i dag er under utarbeiding og kun inneholder tilskudd under
Sametinget, kan med fordel utvides til også å gjelde tilskuddsordninger fra
kommuner og Statsforvalteren.

Samenes Folkeforbund landsmøte 18.09.21

Webhotell levert av Nordic Hosting AS