Matvaresikkerhet

Matproduksjonen krever mye kapital, men matprodusentene som investerer penger (egne og lånte), får negativ avkastning på denne kapitalen. Derfor blir det stadig færre matprodusenter. Det er lett for den norske befolkningen å tenke at det norske matsystemet fungerer bra.

Men utrolig nok ligger vår selvforsyningsgrad på mellom 35-40%. Det er lavest i den vestlige verden. Men selvforsyningen øker ikke av den enkle grunn at det er 3-4 bruk pr dag som legger ned driften.

SFF mener at krav om at båsfjøs skal utfases og kun lausdrift skal tillates må skrinlegges. Det er store kostnader i å bygge nye driftsbygninger og/ eller bygge om til lausdrift. Lausdrift krever også større enheter og større arealer, i et land med bratte lier og trange fjorder, der småbruk er løsningen, er dette ikke mulig. Bonden ser ingen annen løsning enn å legge ned driften, og jorder blir liggende brakk og gror igjen.

For å redde norsk landbruk og sikre norsk matforsyning og beredskap, ber SFF om at båsfjøs for all fremtid opprettholdes og driftes som i dag.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS