Nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Statsforvalteren i Nordland har nå revidert fylkesforskriften om

fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i sjøen.

Den nye forskriften trer i kraft fra i dag, 1. juni.

Her er en lenke til forskriften og et eget brev om forskriften med oppsummering av høringsuttalelser;

https://www.statsforvalteren.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/nye-regler-for-fiske-i-vassdrag-og-elvemunninger/

Webhotell levert av Nordic Hosting AS