Oslove SFF er stiftet den 07.12.2023

OSLOVE SFF.  ble stiftet 07.12.2023 Lokallaget søker om å bli tilsluttet Samenes Folkeforbund.

Bakgrunnen er ønsket om å ha et lokallag for Oslo og omegn, som har som hovedmål å ivareta samisk språk, samfunnsliv og kultur. Laget skal være pådriver for å fremme gode arenaer for sine medlemmer og sørge for aktiv deltagelse i organisasjonen Samenes Folkeforbund (SFF) Leder for interimsstyrer er Liss Hege Dahl Jensen

Stifterne utgjør i dag lokallagets interimsstyre og disse foretar nødvendig drift frem mot årsmøtet 2024. Dato for årsmøte er satt til fredag 01.03.2024    

Vedtekter for lokallaget er utarbeidet og vil bli lagt frem for årsmøtet 2024.

Årsmøtet annonseres gjennom oppslag, innkalling til registrerte medlemmer og via sosiale media.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS