Planlegging av årets 6.februar feiring i Skånland

Leder Roger Gimsøy, Helge Storelv og Bjørg Bonk i full planlegging av årets 6.februar feiring.

Det er mye som skal på plass, sier Helge. Utfordringen i år, som alle år, er å få medlemmene i lokallaget til å stille opp i komité på arrangementet som foregår på Lavangseidet Grendehus i Trøssemark, Skånland. Til neste år er det slett ikke sikkert at vi får til feiring hvis ikke flere melder sin interesse for å bidra med ei dugnadsvakt.

Loabagaiddie Siida SFF har i mange år stelt i stand feiring for hele “marka”.
I år blir det taler for dagen, kulturinnslag og kafé.
Leder i lokallaget sier at programmet blir offentliggjort i løpet av torsdag.
Ansvarlig for kulturbiten Bjørg Bonk gleder seg over at laget også i år kommer i havn med feiringen. Her kan du se programmet for 6.februar
SFF ønsker lykke til med 6.februar prosjektet.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS