Resolusjonsforslag kongekrabbefiske

Forslagsstiller Kristian Nilsen fra Nervei SFF

Kongekrabbeforvaltning

Fra Nervei SFF. 

Dagens forvaltning lener seg på at krabben er en uønsket art, og man har innført ett kvotebasert fiske øst for Nordkapp, og utrydningsfiske vest for Nordkapp for å stanse utbredelsen sørover. 

SFF mener at dette var et feilgrep og ser for seg en forvaltning der det åpnes opp for ett kvotebasert fiske også vestover. Vi ønsker Kamchatka-krabben velkommen i alle våre fjorder og langs kysten med en forvaltning etter samme modell som i Øst-Finnmark. Kongekrabbefiske i fjordene vil egne seg godt spesielt for våre mindre fiskebåter. Kongekrabbe som en del av kombinasjonsnæring vil øke bolyst og rekruttering i små samfunn langs kysten.

Forslaget til resolusjon ble ikke vedtatt på Landsmøtet.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS