Stans i fisket etter laks, sjøørret og sjørøye.

Stein Are Olsen 1.kandidat for SFF Gaisi Valgkrets

Klima- og Miljødepartementet har sluttet seg til forslaget fra Miljødirektoratet om å stanse fisket i sjø etter laks, sjøørret og sjørøye.

De nye bestemmelsene gjelder i kystområdene sør for Finnmark, først som en prøveordning for fiskesesongen 2021.

Samenes Folkeforbund har reagerer sterkt på dette. Et slikt forbud griper direkte inn i hverdagen til de som bor langs kysten.

I utgangspunktet burde det gjøre tiltak for å bevare bestanden, men man burde kanskje ha gjort begrensninger «all over». Også fisket i elver burde ha vært stoppet, alle fiskere burde tatt sin del av dugnaden.mener SFF.

Vi er vant til dugnad i Norge nå. Alle burde tatt sin del. Da kunne vi ha akseptert det. Men dette går direkte på den sjøsamiske kulturen og levemåten.

Vi mener det over år har vært slik at sjøsamenes rettigheter innskrenkes.

Det gir et inntrykk av at det er en politikk som har fått lov til å utvikle seg, i feil retning. I mai i fjor kom departementet med plutselige bestemmelser om at det var forbudt med kilenotsgarn øst for Lyngen. Det er snakk om tradisjoner som har vart i flere hundre år. Og dette uten at noen får komme med motforestillinger.

– Hvis det skal skrenkes inn ytterligere er det med på å frarøve sjøsamene sine rettigheter til fiske i sjø.

Konsekvensen av dette vil jo bli at om noen år er næringen borte.

En slik utvikling kan vi ikke akseptere. Samenes Folkeforbund vil arbeide for å at det kan bo folk langs kysten for all femtid ved å verne om viktige kyst og fjordkulturen.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS