Stopp samehets

Samenes Folkeforbund (SFF) ser med sjokk og vantro på de hatefulle ytringer og trusler som fremsettes, spesielt på sosiale medier, mot oss samer.
Vi tar dette meget alvorlig og vil arbeide for å finne løsninger som kan styrke samhold mellom samer på tvers av landegrenser.
Likeledes vil vi rette fokus på at dette er totalt uakseptabelt.
SFF vil bidra til at så mange som mulig tar et standpunkt MOT SAMEHETS, TRUSLER og maktbruk og ber om at alle, spesielt sentrale myndigheter og samiske organisasjoner  engasjerer seg i kampen for å få satt en stopper for dette.
Trusler, bruk av vold og hatefulle ytringer må anmeldes fortløpende for å vise at dette på ingen måte er akseptabelt!
SFF anbefaler alle å støtte gruppen “Backa Sàpmi”  på Facebook.

På vegne av SFF
Liv O. Slettli (leder)

Webhotell levert av Nordic Hosting AS