Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt

Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt ved Sametingsvalget 2021, slik vi har påpekt i vår klage til Sametinget etter forrige sametingsvalg.

Norsk navn øverst på lista.

SFF opplevde at, Samenes Folkeforbund, var oversatt til lulesamisk på valglistene i tre kretser, og det lulesamiske navnet stod øverst.  I tillegg var listene satt i lommer i valgavlukke slik at bare det lulesamiske navnet vistes. 

Vi krever at valgloven følges og at det Norske navnet Samenes Folkeforbund står øverst på våre lister i alle kretsene og i henhold til § 36 (8),i valgloven

Continue reading “Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt”
Webhotell levert av Nordic Hosting AS