Program for Østre valgkrets

Sametingsvalget 2017 – 2021
SFF Østre valgkrets

(Sør-Varanger sjølaksefiskarlag, Nervei SFF)
(Lebesby sjøsameforening SFF, Nordkyn samiske forening SFF)

1. Yrja Hammer Aktivitør fra Lebesby

 

2.Jan Egil Trasti fra Sør-Varagner, Reindriftutøver og sjølaksefisker
3. Astrid Daniloff fra Sør-Varanger, sjølaksefisker

 

 

 

 

 

 

4. Kristian Nilsen/fisker/Nervei/Gamvik
5. Margrethe Vonka/Fagarbeider/Offshore/Sør-Varanger
6. Mathis Persen/sjølaksefisker/pensjonist/Sør-Varanger
7. Else Marie Buljo/butikkmedarbeider/Sør-Varanger
8. Per Helge Stærk/fisker/Sør-Varanger
9. Solveig Johanne Sabbasen/pensjonist/Nesseby
10. Tor Bergersen, sjølaksefisker/trailersjåfør/Sør-Varanger

Dette er Samenes Folkeforbund sine hovedsaker i Østre valgkrets når vi kommer inn på Sametinget;

 • Sjøsamisk kultur og næring og kyst- og fjordkultur og næring (uten næring ingen kultur) og i særdeles grad sjøsamiske rettigheter.
  Naturlig nok – sjølaksefisket med krav om at fisketidene tilbakeføres slik de var til og med 2007.
 • Tanaavtalen må stoppes og reforhandles, lokal og tradisjonell kunnskap må tas hensyn til i henhold til konsultasjonsavtalen, gjeldende lover, resolusjoner og internasjonale konvensjoner.
 • Opprette døgnbemanning ved tollstasjoner/grenseoverganger for å stoppe ulovlig utførsel av fisk – bemanningen vil skape sårt tiltrengte arbeidsplasser i utkantstrøkene.
 • Innfør fiskekort for turistfiske.
 • Pålegg aktørene strengere kontroll av turistfisket
 • Rovviltproblematikken for reindriftsutøvere og bønder.
 • Sametinget bør overta reindriftforvaltninga.
 • Motivere unge til å drive med primærnæringsvirksomhet-/kombinasjoner der det er mulig, jordbruk/fiske, reindrift/fiske og andre naturlige kombinasjoner.
 • Arbeide for å stoppe salg av fiskekvoter ut av Finnmark fylke.
 • Ta i bruk NOU om: «Om retten til fiske i havet utafor Finnmark»
 • Jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes (gjerne til Tromsø via Kirkenes) og stamnetthavn ved Høybukta vest, saker vi har jobbet med siden 2005.
 • Vei til Nervei er også en viktig sak for SFF.
 • Finnmark skal og må bestå som eget fylke – stopp tvangssammenslåing med Troms.
  «Finnmark e Finnmark».
 • Tiden er moden for endringer ved å få inn nye krefter i Sametinget.
 • Din stemme til Samenes Folkeforbund/SFF er en stemme «Til likeverd for alle»
Webhotell levert av Nordic Hosting AS