Vedtektkomite

Landsmøtet valgte i 2023 å nedsette en vedtektkomite bestående av følgende medlemmer.

  • Leder Ingvi Luthersson
  • Mira Hammer 
  • Ole Reinås 
  • Astrid Daniloff 
  • Vara: Arnulf Larsen

Vedtektkomiteen er ansvarlig for å revidere organisasjonens vedtekter i samsvar med organisasjonens mål.

Komiteen vurderer foreslåtte innspill i vedtektene etter innkomne forslag fra alle ledd i organisasjonen, vurderer konsekvensene og sikrer at endringene er i tråd med organisasjonens formål,lover og retningslinjer.

Vedtektene sendes nå på høring i organisasjonen. Forslag til endringer, må være vedtektkomiteen i hende med frist 1. april i 2024.

Videre vil de reviderte forslagene til endringer bli distribuert til alle ledd i organisasjonen og be om en siste runde med tilbakemeldinger, for  endelige behandling og eventuell godkjenning på organisasjonens landsmøte 2024.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS