Matvaresikkerhet

Matproduksjonen krever mye kapital, men matprodusentene som investerer penger (egne og lånte), får negativ avkastning på denne kapitalen. Derfor blir det stadig færre matprodusenter. Det er lett for den norske befolkningen å tenke at det norske matsystemet fungerer bra. Men utrolig nok ligger vår selvforsyningsgrad på mellom 35-40%. Det er lavest i den vestlige verden. …
Fortsett å lese Matvaresikkerhet

Feiring 6.februar i år ved Lebesby sjøsameforening SFF.

Ordfører i Lebesby kommune holdt tale. Det ble oppvisning med barn og voksne i samiske klesplagg, luhkkaerog kofter, luer og skaller9.klasse sto for lek med mindre barn og diplomutdelingDet var ikke like mange besøkende som i fjord, pga dårlig vær, OLarrangement på TV og Covid restriksjonerAlle lodd solgt og premier ble trekt kl 13.00Arrangement avsluttet …
Fortsett å lese Feiring 6.februar i år ved Lebesby sjøsameforening SFF.

Austhavet SFF

Austhavet SFF feiret nyttår sammen 31 desember 2021. Vi laget bål, stekte hamburgere og pølser. Kokte kaffe på bålet, laget gløgg å hadde både kaker og kjeks til store og små. En veldig koselig ettermiddag!

Landsmøteresolusjon.

Samenes Folkeforbund oppfordrer Sametinget, i samarbeid med kommuner ogStatsforvalteren, til å utvide sin nettbaserte tilskuddsportal der søkebasertetilskuddsordninger ligger inne i system.Tilgangen til alle offentlige søkebaserte tilskuddsordninger må forenkles forbefolkningen.Det er stort behov for en tilskuddportal, der innbyggere kan gå inn og finne frem tilordninger, kriterier og søknadsskjema for tilskudd på en enkel måte.Tilskuddsportalen, som i …
Fortsett å lese Landsmøteresolusjon.

Samferdsel og turisme

SFF vil arbeide for at reiseliv og satsing på turisme videreutvikles.Turismen i de samiske områder må være av en slik art at det gjenspeiler det unikefor hvert område i Sapmi. For å lykkes med med turistsatsingen må det opprettholdes akseptable rutetilbudsjøveien til veiløse sjøsamiske samfunn lang kysten. Båt og ferge tilbudet tilveiløse samfunn er infrastruktur …
Fortsett å lese Samferdsel og turisme

SFF vil styrke samiske nærområder

SFF vil arbeide for at våre nærområder blir forvaltet slik at vi i fellesskap kan bruke og utnytte områdene til det beste for alle lokale interesser. Det er viktig å ha et rikt og inkluderende fellesskap mellom alle folkegruppene i de samiske bosettingsområdene. Alle som bebor områdene i nord skal i fellesskap ha tilgang og …
Fortsett å lese SFF vil styrke samiske nærområder