I miljøsammenheng er Samenes Folkeforbund/SFF særskilt opptatt av miljøet både på land og i hav

I miljøsammenheng er Samenes Folkeforbund/SFF særskilt opptatt av miljøet både på land og i hav, vi drømmer om og ser fram til at vår kunnskap blir anerkjent.  Grunnlaget for å bo langs kysten og ved fjordene er i hovedsak å utøve vår kultur som er fiske og fangst i kombinasjon med landbruk.   Myndighetene må ta …
Fortsett å lese I miljøsammenheng er Samenes Folkeforbund/SFF særskilt opptatt av miljøet både på land og i hav

Den sagnomsuste stillehavslaksen

Sjølaksefiskerne har fått 80% av fisketida innskrenka i løpet av de siste 10-årene hvor målet hele tida har vært og er; Mer fisk i elv til fordel for sports- turist og fremmedfiskerne – jubelen skulle stått høyt i taket, dem har fått alt både atlantisk laks og stillehavslaks på elv, dem kan velge og vrake.

Pukkellaks

Store mengder pukkellaks har invadert kysten og fjordene i hele Nord-Norge og er nå begynt å gå opp i elver! Sør-Varanger sjølaksefiskarlag får stadig henvendelser fra fiskere inklusive sjølaksefiskere angående pukkellaks som er kommet inn til kysten og i fjordene, en art som har vært i elver og fjorder i Varangerområdet siden midten av 1960 …
Fortsett å lese Pukkellaks

Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt

Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt ved Sametingsvalget 2021, slik vi har påpekt i vår klage til Sametinget etter forrige sametingsvalg. Norsk navn øverst på lista. SFF opplevde at, Samenes Folkeforbund, var oversatt til lulesamisk på valglistene i tre kretser, og det lulesamiske navnet stod øverst.  I tillegg var listene satt i lommer i …
Fortsett å lese Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt

Nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Statsforvalteren i Nordland har nå revidert fylkesforskriften om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i sjøen. Den nye forskriften trer i kraft fra i dag, 1. juni. Her er en lenke til forskriften og et eget brev …
Fortsett å lese Nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Kampen for sjølaksefisket

Pressemelding fra Sør-Varanger sjølaksefiskarlag. Vi har stått på intenst i over 1 år med høringer, innspill, leserinnlegg og ikke minst informert våre politikere på tinget. Dem har vært lydhøre. Slik jeg opplever situasjonen, så det svært lyst ut i tidlige sonderinger i komiteen hvor vår sak hadde flertall fullt ut.

Bli medlem.

Har du et brennende hjerte for samisk identitet og kultur? Kunne du tenke deg å bli med på laget i en veldreven organisasjon? Jobbe med samiske rettigheter, og likeverd for alle samiske næringer? Samisk håndverk er en gammel tradisjon, en tradisjon og et virke som er viktig å bevare.

Samenes Folkeforbund støtter kystfiskerne.

Samenes Folkeforbund tar sterk avstand fra den praksisen som føres i dag, hvor det tillates  at den havgående flåten med båter over 28 meter får fiske innenfor 4 nautiske mil .Samenes Folkeforbund krever at alle havfiskefartøy over 28 meter lengde må henvises til fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen. Det vil bidra til at …
Fortsett å lese Samenes Folkeforbund støtter kystfiskerne.