SFF vil styrke samiske nærområder

SFF vil arbeide for at våre nærområder blir forvaltet slik at vi i fellesskap kan bruke og utnytte områdene til det beste for alle lokale interesser.

Det er viktig å ha et rikt og inkluderende fellesskap mellom alle folkegruppene i de samiske bosettingsområdene. Alle som bebor områdene i nord skal i fellesskap ha tilgang og bruksrettigheter til disse områdene.

SFF ønsker å bidra til å forhindre utbygging av vindmøller i sårbar natur i Norge, spesielt der tradisjonelle næringer har sitt virke. Ved utnyttelse av naturressurser som for eksempel minikraftverk, vindkraftverk, oppdrett, gruvedrift o.l skal det komme lokalsamfunn til gode ved at en del av overskuddet tilbakeføres lokalsamfunnet. Eksisterende vannkraftverk må oppgraderes med ny teknologi.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS