Høringssvar til FEFOs høring av Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 Karasjok

Like før jul i 2019 konkluderte Finnmarkskommisjonen, i saken om eiendoms og bruksrette til grunnen i Karasjok, med at folket i Karasjok er de rettmessige eierne. En av de viktigste grunnene for denne konklusjonen, ligger i dokumenter for rettstilstanden som var gjeldende frem til 1751, mens Karasjokfolket var underlagt det svenske rettsregimet, der innbyggernes bruks …
Fortsett å lese Høringssvar til FEFOs høring av Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 Karasjok

SFF ønsker en valgkrets

SFF har vært og er imot dagens valgordning, som trådte i kraft i 2009. Hvorfor skal samene bruke et system som er tilpasset det norske samfunnet. Er det valgsystemet vi bruker i dag ved sametingsvalget sammenlignbart med det norske stortingsvalget, når vi ser på antall registrerte i Sametingets valgmanntall.

Farvel Steinar

På vegne av Sør-Varanger sjølaksefiskarlag vil jeg få uttrykke våres uendelige dypemedfølelse og kondolanse i sorgen over Steinar som døde så brått der ute på havet iSmåstrømman. Våres varme tanker går til Trond og Marianne og dokkers familie som harmista sin far, svigerfar og bestefar og til Turid Wenche som har mista sin kjærest og …
Fortsett å lese Farvel Steinar

Turistfisket

Det er gledelig å se at regjeringen har vedtatt strengere regler for turistfiske. Endringene som trer i kraft 1 januar 2021 som er tilnærmet  i tråd med det som ble behandlet og vedtatt på SFF sitt landsstyremøtet på Evenes i 2020.

Sjølaksefiske i Sør-Varanger

Nok en vellykket sjølaksefiske med arrangør Sør-Varanger sjølaksefiskarlag . Positive og flinke elever og bra vær. Dårlig fangst (FOR fint vær…)Takk til komiteen ved Friedel Hornemann Vonka Helge Stærk og Solfrid Hansen. Takk til Astrid Daniloff for god kake, gravlaks og rundstykker. Friedel for vafler, Frank Emil for røykalaks og spekkalaks. Takk til Boreal Transport Kirkenes for …
Fortsett å lese Sjølaksefiske i Sør-Varanger

Sjølaksefiske – en sjøsamisk kultur og næring

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag  refererer til Sannhets- og forsoningskommisjonens møte på Grenselandmuseet i Kirkenes i september 2019 hvor sjølaksefiskarlaget på det møtet, fremmet  muntlig innspill til kommisjonen. Sjølaksefiskarlaget ble av kommisjonens leder Dagfinn Høybråten anmodet om å sende inn skriftlige innspill. På denne bakgrunn fremmer vi vår sak gjennom Samenes Folkeforbund (SFF) som sjølaksefiskarlaget er tilsluttet. Forutsetningene …
Fortsett å lese Sjølaksefiske – en sjøsamisk kultur og næring

Stopp samehets

Samenes Folkeforbund (SFF) ser med sjokk og vantro på de hatefulle ytringer og trusler som fremsettes, spesielt på sosiale medier, mot oss samer.Vi tar dette meget alvorlig og vil arbeide for å finne løsninger som kan styrke samhold mellom samer på tvers av landegrenser.Likeledes vil vi rette fokus på at dette er totalt uakseptabelt.SFF vil …
Fortsett å lese Stopp samehets

SFF Vervekampanje 2 – 26.desember 2019

Premier: Visa gavekort kr 1500,- til de som verver 10 medlemmer eller flere. Visa gavekort kr 500,- til de som verver 5 medlemmer eller flere.  10 visa gavekort kr 200,- trekkes blant de som verver 1-5 medlemmer. 5 hemmelige gaver trekkes blant de nye medlemmene.Du som verver må sende inn det nye medlemmets navn, f.dato, adresse …
Fortsett å lese SFF Vervekampanje 2 – 26.desember 2019