Kampen for sjølaksefisket

Pressemelding fra Sør-Varanger sjølaksefiskarlag.

Vi har stått på intenst i over 1 år med høringer, innspill, leserinnlegg og ikke minst informert våre politikere på tinget. Dem har vært lydhøre.

Slik jeg opplever situasjonen, så det svært lyst ut i tidlige sonderinger i komiteen hvor vår sak hadde flertall fullt ut.

Uviss av hvilken grunn endret SP strategi. Bare spekulasjon, men kanskje dette skyldes at SP tradisjonelt har mange bønder som velgere, og mange av dem er grunneiere i norske elver. Når flertallet smuldret bort sonderte AP opp mot forslag om mindre kutt i innstramminger ilag med SP o.a. AP har ikke ønsket å støtte regjeringspartienes forslag.

Jeg er glad for at FRP “tok saken” og at SP / AP tilslutt om ikke annet støttet FRP forslaget om fortsatt krokgarnfiske i Finnmark i 2021. Etter hva jeg fortstår ble det også flertall for at regjeringen må foreta en ny vurdering av innstrammingene på Sørlandet. Uten “fjorder” og kun med kystsoner så er sjølaksefiske her HELT stopp. Likeså ble det vel enighet om at MD skal i 2021 kunne gi dispensasjoner etter søknad til fiske i sjø i stengte regioner.

Vi står på videre i vår kamp for likeverdig forvaltning av villaksen, med fokus på lokal kunnskap og lik byrdefordeling. Nå oppleves det som hender som fordeling, ikke forvaltning.

Astrid Daniloff

Frank Emil Trasti

Sør-varanger Sjølaksefiskarlag

Webhotell levert av Nordic Hosting AS