Bli medlem.

Har du et brennende hjerte for samisk identitet og kultur?

Kunne du tenke deg å bli med på laget i en veldreven organisasjon? Jobbe med samiske rettigheter, og likeverd for alle samiske næringer?

Samisk håndverk er en gammel tradisjon, en tradisjon og et virke som er viktig å bevare.

I SFF har vi forskjellige kurs, koftesying, beltekurs, knivkurs, toving etc.

Knivkurs

Dette er noe av det vi kan tilby deg. Pluss mange andre interessante kurs innenfor samisk håndverk.

Organisasjonen vår er oppbygd med flere utvalg. Har du lyst til å drive med samisk politikk.

Vi har SPE, her jobbes det daglig med å fremme saker, som har betydning for hele den samiske befolkningen. Kanskje du brenner for samiske fiskerettigheter i havet? Eller at reindrifta fortsatt skal ha en fremtid? Du ønsker kanskje å jobbe for at det samiske språket skal leve på bygdene?

Ta vare på gamle samiske dialekter?

Kanskje du også ser på jordbruket som en viktig del av den samiske næringen?

Vi i SFF er opptatt av, at alle disse næringene skal ha like rettigheter.

Vi er opptatt av, at den samiske kulturen skal leve videre.

Vi er opptatt av, at det samiske språket skal kunne ha flere muligheter.

Alle samer er likestilte, uansett om du kan språket eller ikke. Det aller viktigste er å ta tilbake vår identitet.

Føler du at dette er noe du kunne tenke deg å engasjere deg i?

Da ønsker vi at du tar kontakt med oss.

Vi lover deg høy trivselsfaktor og engasjerte medlemmer.

Flotte lokallag, som jobber for likeverd for alle samer.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS