I miljøsammenheng er Samenes Folkeforbund/SFF særskilt opptatt av miljøet både på land og i hav

Astrid Daniloff listekandidat for SFF Østre Valgkrets

I miljøsammenheng er Samenes Folkeforbund/SFF særskilt opptatt av miljøet både på land og i hav, vi drømmer om og ser fram til at vår kunnskap blir anerkjent. 


Grunnlaget for å bo langs kysten og ved fjordene er i hovedsak å utøve vår kultur som er fiske og fangst i kombinasjon med landbruk.  

Myndighetene må ta inn over seg og forstå at i  Sápmi har vi en annen kultur og tolker verdiskapning på en annen måte enn økonomer og forskere. Vi tenker annerledes enn en godt betalte samfunnstopp som vil ta fra oss ekstra utkomme i  Sápmi.

 Vi vil kjempe for vår sjøsamiske kultur, kyst- og fjordkulturen og for fiskarbonden. Vi mener det er viktig å lytte til den enorme kunnskapen som fiskarbonden innehar.

I denne sammenheng ber SFF den norske stat om å revurdere beslutningen om at båsfjøs ikke skal være lovlig etter 2030.  SFF er kjent med at mange bruk – av økonomiske grunner legger ned melkeproduksjon når tillatelse om drift av båsfjøs opphører. 

Millioninvesteringer krever enormt av dem som skal stå i «den båsen». I hundreder av år har dyrene stått i bås og dyrehelsa har vært og er fortsatt godt ivaretatt. Samenes Folkeforbund  ber Regjering og Storting om å ikke avvikle båsfjøs for storfe, det vil legge landsbygder øde. I all framtid er det stort behov for matproduksjon og det er et miljøtiltak å opprettholde landbruk i det ganske land også i Sápmi.

Norge er forpliktet til å verne om denne kulturen, samfunnstopper må ikke glemme sitt eget folk når de streber verden rundt og prater om kultur og folkerettslige konvensjoner. 

Vår styrke er menneskene som har arbeid og slitt i Sápmi i generasjoner, det forplikter Regjering, Storting og Sametinget å ta hensyn til.  Utgangspunktet fra nomadetilværelse til tamreindrift og fiskarbonden synliggjør at også den samiske kulturen er dynamisk og har vært og er i stadig utvikling. 

SFF ser forsatt for seg en levende kyst- og fjord samfunn og en levende sjøsamisk kultur – inklusive fiskarbonden. Vi må derfor vokte oss vel slik at tradisjonsbundne kulturer ikke blir borte for alltid.Vil sitere noen linjer fra ”Nordlands Trompet” av Petter Dass. 


All’Hytter er raadnet, al’Gjelder nedkast
Man seer der ey Jægter ey Syler ey Mast
Ret ligesom Landet var øde………… 

Mii bargan vuoigatvuohta 

Vi arbeider for våre rettigheter

Astrid A Daniloff
Listekandidat SFF/Østre valgkrets.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS