Vil styrke fokuset på kysten

Stein Are Olsen 1.kandidat for SFF Gaisi Valgkrets

Samenes Folkeforbund går til valg med klare løfter om styrket fokus på kysten. Men vi må ikke glemme de samiske kjerneområder på Finnmarksvidda. Reindrift er den største samiske kulturbæreren.

Vi opplever at Sametinget er en tungrodd organisasjon. Viljen til å gjennomføre politiske vedtak er gjennomgående et problem. SFF ønsker å bevare og utvikle Sametinget, og dermed styrke organets posisjon hos befolkningen. Vi vil foreslå noen omprioriteringer i et budsjett på 420 millioner kroner.

SFF ønsker å bevare og utvikle Sametinget, derfor må organets legitimitet hos befolkningen styrkes. Vi vil foreslå noen omprioriteringer i et budsjett på 420 millioner kroner. Vi vil føre mer penger ut til samiske samfunn på bekostning av administrasjonen på Sametinget. Antall ansatte reduseres ved naturlig avgang og vakante stillinger. Vårt fokus er også på språk, kultur og samisk samfunnsliv. Vi vil også verne om reindriften ved at areal til reindriften ikke blir innskrenket ytterlig. Vi er også motstandere av storindustri, vindmølleparker og kraftlinjer.

SFF vil nekte bruk av aktive redskaper innenfor firemilsgrensen. Reketrålere kan imidlertid operere som i dag.

Stein Are Olsen 1.kandidat for SFF Gaisi Valgkrets

Webhotell levert av Nordic Hosting AS