Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt

Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt ved Sametingsvalget 2021, slik vi har påpekt i vår klage til Sametinget etter forrige sametingsvalg.

Norsk navn øverst på lista.

SFF opplevde at, Samenes Folkeforbund, var oversatt til lulesamisk på valglistene i tre kretser, og det lulesamiske navnet stod øverst.  I tillegg var listene satt i lommer i valgavlukke slik at bare det lulesamiske navnet vistes. 

Vi krever at valgloven følges og at det Norske navnet Samenes Folkeforbund står øverst på våre lister i alle kretsene og i henhold til § 36 (8),i valgloven

For seint utsendte lister fra Sametinget.

§ 38.Rett til å få stemmesedler

Det er Sametingets valgnemnd som er ansvarlig for trykking og utsendelse av lister, disse skal være trykket og kommunene i hende til forhåndsstemmegivning 10. august, i henhold til valgloven § 35

Den tillitsvalgte for den enkelte valgliste kan for egen regning kreve å få det antall stemmesedler vedkommende ønsker. Krav om dette må fremsettes innen den frist valgnemnda fastsetter.

Ved valget i 2017  fikk vi tilsendt lister lenge etter valgdagen. Leder i Samenes Folkeforbund Liv Slettli, sier at hun fikk lister tilsendt i posten gjennom flere forsendelser tett opptil valgdagen. Noen forsendelser kom til og med etter valgdagen. Siste leveranse var 15. SEPTEMBER 2017.

Forkastede forhåndsstemmer.

Det må også ryddes opp i problemene som oppstod ved forrige Sametingsvalg der mange forhåndsstemmer ble forkastet siden de kom inn for sent, på grunn av treg postgang. Ved Sametingsvalget er det få stemmer som kan avgjøre om man får inn en representant eller ikke.

Samenes Folkeforbund kan derfor ikke godta ordningen slik den er i dag, der stemmene sendes pr.post til den valgkretsen de tilhører for opptelling. Vi mener at stemmene må kunne telles opp i den kretsen de er innkommet og resultatet formidles videre til den kretsen de tilhører. Eventuell ordning kan være  at man benytter elektronisk forsendelse av stemmesedlene til rett valgkrets, ved skanning og forsendelse av PDF fil til rett mottaker.

Her kan Altinn brukes, som er et sikkert system for sending.

SFF står for likeverd for alle! Ha et rettferdig valg!

Henrik Kolstrøm

Nestleder SFF

Webhotell levert av Nordic Hosting AS