Den sagnomsuste stillehavslaksen

Sjølaksefiskerne har fått 80% av fisketida innskrenka i løpet av de siste 10-årene hvor målet hele tida har vært og er; Mer fisk i elv til fordel for sports- turist og fremmedfiskerne – jubelen skulle stått høyt i taket, dem har fått alt både atlantisk laks og stillehavslaks på elv, dem kan velge og vrake.

Før alle innskrenkinger fangsta sjølaksefiskerne store mengder stillehavslaks i havet –  før den vandra på elv slik vi har gjort i mer enn 50 år uten noen form for kompensasjon, vi skulle heller ikke føre denne arten inn i fangstdagboka. Men plutselig er denne arten offisielt kommet til Norge fordi den vandrer i stor skala opp i elv og skremmer elveforvalterne.
Sjølaksefiskernes frivillige innsats i alle disse årene er som «et Hoik i Hades» i forhold til alt skrytet av de som har fanga den i elv i 2020 og 2021 og konsekvensene er tydelige, noe vi i årevis har advart mot når de skarpe innskrenkingene i sjølaksefiske ble innført med virkning fra 2008.
Innskrenkeran inklusive NJFF, Norske lakseelver med flere har fått det akkurat som de ønsket, mer fisk på elv fordi dem ikke har evnen eller viljen til å lytte til og ta inn i vurderingene «lokal kunnskap» som er lovfestet men settes til side når det passer.
I tillegg stoppa Klima- og miljødepartementet alt sjølaksefiske både med krokgarn og kilenot i kommunene; Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp med øyeblikkelig virkning i 2021, ganske enkelt «dumskap» med bakgrunn manglende kunnskap. 
Retorikken at det er sjølaksefisket som truer vill-laksestammen er usant, sjølaksefiskerne blir misbrukt av forvaltningsmyndighetene, vi blir betegnet som syndebukker bare for å vise at forvaltninga foretar seg noe. Utviklinga for å belyse andre trusler enn sjølaksefisket har ikke kommet et steg videre i løpet av 40 år.
Det er Staten sitt ansvar å forvalte alle arter i havet og akkurat no gjelder det stillehavslaksen. 
Gjeninnfør fisketider for sjølaksefiske i havet slik de var inntil 2008 med virkning fra 2022, og den økologiske balansen av mengden stillehavslaks vil normalisere seg både i elv og sjø. 

Astrid A Daniloff
Kandidat Samenes Folkeforbund/Østre valgkrets og leder Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Webhotell levert av Nordic Hosting AS