Tiltak mot pukkellaks

De er bekymringsfull å se hvordan myndigheten skal møte den store invasjon av pukkellaks som er ventet til sommeren 2023.

“Regjeringen ønsker å styrke innsatsen mot pukkellaks med 10 millioner kr. Det foreslås å bevilge 25,3 millioner kroner totalt til dette formålet i 2023.”

Dette er skuffende og er ikke i nærheten av det som må til for å fange den i fjordene før den når vassdragene i Finnmark og langt fra nok for store elver som Tana, og Alta.

Stansen i sjølaksefiske i store deler av landet i 2021 halverte antall sjølaksefiskere i Norge.

Vi fikk dermed ikke tilstrekkelig mulighet til å delta i fangsten av de enorme mengder pukkellaks som gikk inn i fjordene og senere på elv.

Det er vanskelig å ha respekt for en slik lakseforvaltning. Halve Norge ble kastet på land med de nye forskriftene foran 2021 sesongen, der hele kysten fra Troms til Svenskegrensen ble STENGT for sjølaksefiske.

Samtidig ble Tanafjorden og kysten utenfor stengt.

Til tross for dette fanget de få av oss i Norge som fikk lov å fiske, hele 72 tonn pukkellaks, det forteller litt om de enorme mengdene som var i sjøen i 2021 og sist men viktigst hvilket potensiale sjølaksefisket har for å fange pukkellaks.

Pukkellaksen må fangstes så snart den kommer inn til kysten og inn i fjordene.

Samenes Folkeforbund krever at sjølaksefiske organisasjoner blir representert i myndighetenes kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks, likeså at en felles valgt representant fra sjølaksefiskerne tas med i ordinær forvaltningen .

Vi må alle få anledning til å bidra best mulig, og da må det legges til rette for at både sjølaksefiskere og interesse grupperinger i elvene på hver sin måte kan fange mest mulig pukkellaks.

Samenes Folkeforbund.

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS