Pukkellaks

Store mengder pukkellaks har invadert kysten og fjordene i hele Nord-Norge og er nå begynt å gå opp i elver! Sør-Varanger sjølaksefiskarlag får stadig henvendelser fra fiskere inklusive sjølaksefiskere angående pukkellaks som er kommet inn til kysten og i fjordene, en art som har vært i elver og fjorder i Varangerområdet siden midten av 1960 …
Fortsett å lese Pukkellaks

Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt

Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt ved Sametingsvalget 2021, slik vi har påpekt i vår klage til Sametinget etter forrige sametingsvalg. Norsk navn øverst på lista. SFF opplevde at, Samenes Folkeforbund, var oversatt til lulesamisk på valglistene i tre kretser, og det lulesamiske navnet stod øverst.  I tillegg var listene satt i lommer i …
Fortsett å lese Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt

Nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Statsforvalteren i Nordland har nå revidert fylkesforskriften om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i sjøen. Den nye forskriften trer i kraft fra i dag, 1. juni. Her er en lenke til forskriften og et eget brev …
Fortsett å lese Nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger