Årsmøte Lebesby sjøsameforening

Lebesby sjøsameforening avholder årsmøte på LHL kafeen søndag 2.april  kl 18.00.
Eventulle saker sendes til :
lebesbysjosameforening@gmail.com  innen 30. 3 eller ta kontakt med fungerende leder Henry Mikkalsen på tlf 45788460
MVH styret