SFF sin liste i Østre krets klar.

Yrja Hammer toppkandidat i Østre valgkrets for Samenes Folkeforbund

Samenes Folkeforbund i Østre valgkrets vil arbeide for sjøsamisk kultur, kysten og fiskeri på Sametinget

På topp. Yrja Hammer f. 1971, aktivitør, Lebesby.

2. Jan Egil Trasti, f. 1958, sjølaksefisker og reindriftsutøver, Sør-Varanger.

3. Astrid Daniloff, f. 1946, sjølaksefisker, Bjørnevatn, Sør-Varanger.

4. Kristian Nilsen, f. 1938, fisker, Nervei, Gamvik.

5. Margrethe Vonka, f. 1968, fagansvarlig, Tårnet, Sør-Varanger.

6. Mathis Persen, f. 1945, pensjonist, Sør-Varanger.

7. Else Marie Buljo, f. 1979, Kirkenes, Sør-Varanger.

8. Per Helge Stærk, f. 1967, fisker, Sør-Varanger.

9. Solveig Sabbasen, f. 1946, pensjonist, Nesseby.

10. Tor Bergersen, f. 1967, sjølaksefisker, Sør-Varanger.