Fornorskning i praksis

Fornorsknings politikkens tid er ikke over. Viser til industrisatsingen med bygging av stamnetts-service havn i Sør-Varanger, kalt Høybukt vest. 

Med et pennestrøk er alle samiske stedsnavn mellom Høybukt og Tusenvik fjernet. Og de er det mange av, navn som hver for seg forteller hendelser/historie. Navnet Høybukta vest er vel valgt for å legalisere valg av navn på prosjektet. Men man kunne like godt ha valgt navn som Tusenvik Øst.

For å presisere, så heter stedet der stamnetts-service havna skal ligge Mahkkalassa, på norsk Makkskjæret. Novvosgohppe er Høybukt på norsk. Nylig har det vært i media, at Sør-Varanger kommune har vedtatt stedsnavnskilting langs E6, og de kommunale og fylkeskommunale veiene på Norsk, Samisk og Finsk/Kvensk. Dette står i kontrast til valg av navn på den tiltenkte stamnetts-service havna. Paradoksalt har man allerede gateskiltting i Kirkenes, og deler av vegvisningsskiltingen med det kyrilske alfabetet.

Dette innspillet må ikke oppfattes som motstand mot utbygging av stamnetts-service havn. Men opp i gjennom tidene har nok mange samiske, finske/kvenske, norske stedsnavn med sitt historiske opphav blitt borte i lignende statlige prosjekter som Høybukt vest.

Forventer at utbyggerne av havneprosjektet Høybukta vest, skilter med de opprinnelige stedsnavnene på de respektive språk.

Mathis Persen

Listekandidat Samenes Folkeforbund SFF

Webhotell levert av Nordic Hosting AS