Listen til SFF i Østre valgkrets

.Her er listen til Samenes Folkeforbund i Østre valgkrets.

SFF sin liste i Østre Valgkrets

Det er denne listen du må se etter når du skal stemme i Østre Krets.

Forhåndsstemming:
Da vi oppdaget at det ikke stod SAMENES FOLKEFORBUND på listene som var sendt ut til de 9 kommunene i Østre krets; Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Gamvik og Lebesby tok vi kontakt med Sametinget.
Vi mener det er et klart brudd på Valgloven at organisasjonens norske navn ikke er ført opp på listene. Dette ble også behørig omtalt i avisen Sagat 23.august 2017. 

I tillegg var Samenes Folkeforbund oversatt til et for oss ukjent navn på samisk på SFF sin liste i Vesthavet krets.  Noe vi også tok opp med Sametinget.
SFF sin liste i Vesthavet.
Sametingets svar til Sagat var:
“Alle partier må tåle at navnet oversettes til fire språk.”
Samenes Folkeforbund har ikke noe problem med å tåle det, men vil i tiden frem mot og etter valget arbeide for at våre medlemmer og velgere er godt kjent med dette. I tillegg vil vi ta opp saken med Sametingets Valgnemnd for å forsikre oss om at alt er akseptabelt iht. Valgloven.

 

Når det gjelder lista i Østre krets der det kun står samisk navn viser det seg nå å være opptakten til en alvorlig konsekvens for SFF.

 

30.august 2017 får leder i SFF en fortvilet tlf fra en velger som har vært for å avgi sin stemme i stemmelokalet i Lebesby kommune. Denne personen finner ikke listen til SFF og må se gjennom listene for å finne navnet på førstekandidaten vår i Østre krets Yrja Hammer. Heldigvis fikk denne personen hjelp.

 

Til tross for at Sametinget v. valgadministrasjonen har uttalt til Sagat i samme reportasje 23.august 2017:
“at det ble en feil på SFF-lista i Østre valgkrets, som ble sendt ut til kommunene til forhåndsstemme.”
Vidre kan man lese:
“Ved en glipp har ikke det norske navnet kommet med. Allerede i forrige uke ble det sendt ut nye stemmesedler. Feilen er notert og blir med i rapportering til Sametingets valgnemd.”
SFF mener at dette er en sak som føyer seg inn i rekken av uheldige omstendigheter for organisasjonen. Spesielt i forbindelse med Sametingsvalget 2017.
Vi ber våre medlemmer og velgere om å være OBS på denne saken når de skal bruke sin stemmerett.
Vi oppfordrer alle som opplever å ikke finne våre stemmesedler om å gi  tilbakemelding til  samene@samene.no   eller ved andre uregelmessigheter som måtte oppleves ved andre stemmelokaler.

Annen kontakt informasjon finner du på hjemmesiden vår www.samene.no

Webhotell levert av Nordic Hosting AS