Henrik Kolstrøm nestleder SFF og 2.kandidat SFF Gaisi Valgkrets

Henrik Kolstrøm Nestleder SFF og 2.kandidat SFF Gaisi Valgkrets

Vi skiller ikke mellom samer. Alle er like mye verd.

SFF har en god miljøprofil; vi ønsker lukkede oppdrettsanlegg. Vi sier nei til sjødeponi og ønsker begrenset bruk av motorisert ferdsel i utmark slik at man viser hensyn til næringer, dyre og planteliv. Interesser til all annen ferdsel i naturen, og privatlivets fred må ivaretas.

Løypenettet må  legges slik at det tar hensyn til andre brukere og berørte parter.

Lover og regler må følges. SFF vil gjennom deltagelse på Sametinget arbeide for at myndighetene sikrer en god og fornuftig håndheving slik at vi unngår lovbrudd og ulykker.

SFF vil på Sametinget jobbe for at samisk språk blir obligatorisk fag i grunnskolen. Gjerne på bekostning av nynorsk. Det må tilrettelegges godt slik at elever ikke får lengre skoledag. Det må heller ikke kuttes i praktisk estetiske fag eller at samisk undervisning skal foregå i langfri!

Tiden er moden for endringer ved å få inn nye krefter på Sametinget.

Din stemme til Samenes Folkeforbund (SFF) er en stemme til “Likeverd for alle”.

Godt valg!

Alle de som stemmer på SFF kan nå gå og stemme, de andre kan vente til de har ombestemt seg til å stemme på oss…. “

Webhotell levert av Nordic Hosting AS