SFF ønsker en valgkrets

Sametingsbygget

SFF har vært og er imot dagens valgordning, som trådte i kraft i 2009.

Hvorfor skal samene bruke et system som er tilpasset det norske samfunnet.

Er det valgsystemet vi bruker i dag ved sametingsvalget sammenlignbart med det norske stortingsvalget, når vi ser på antall registrerte i Sametingets valgmanntall.

Vi har i høringsuttalelser i forkant av endringene som ble vedtatt og for første gang benyttet ved sametingsvalget i 2009 påpekt svakheter disse endringene medført . 

De uheldige konsekvensene vi fryktet ville oppstå har nå blitt en realitet. 

Vi ser at mandatfordelinga til partiene står i mange tilfeller ikke i forhold til antall stemmer partiene har oppnådd ved valget.

Noen partier fikk inn ca 900 stemmer og oppnådde kun en representant , mens noen parti  trengte kun 2-300 stemmer for å oppnå det samme..

I den sammenheng kan det nevnes at det største samiske partiet fikk 32% av stemmene, men oppnådde likevel å få 46% dvs nesten halvparten av representantene på tinget. 

Disse utslagene skyldes at det tas valgoppgjør i hver av de sju valgkretsene som Norge er delt i.

SFF vil støtte og ønsker en valgordning hvor hele Norge er en valgkrets. 

SFF mener at det snarest mulig må igangsettes evaluering og ny utredning av et  valgsystemet som i dag ikke fungerer optimalt for det samiske samfunnet. 

Våre forslag  vil bidra til større mangfold og en mer rettferdig valgordning tilpasset det samiske samfunnet,hvor hver stemme  teller likt.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS