Therese M. Kolstrøm 5.kandidat på SFF lista i Gaisi Valgkrets

Therese M. Kolstrøm 5.kandidat på SFF lista i Gaisi Valgkrets

Det er på tide med forandring i rekkene på Sametinget.

Likeverd for alle samer, også de som ikke snakker samisk må gjelde. Jeg vil også arbeide for at all oppdrett skal inn i lukkede anlegg og at fisken skal tilhøre folket som bor i og langs kysten, og som har bodd og fisket der i århundrer.

Jeg vil jobbe for å bevare det samiske språket, alle som  ønsker det må kunne velge mellom nynorsk eller samisk på ungdomskolen/videregående/universitet.”

Webhotell levert av Nordic Hosting AS