Yrja Hammer 1.kandidat for SFF i Østre Valgkrets

Yrja Hammer 1.kandidat for SFF i Østre Valgkrets

Hvorfor vil SFF inn på Sametinget?

Svaret er egentlig enkelt:

LIKEVERD FOR ALLE!

Vi er like mye verdt uansett om vi lever i kyst og fjordstrøk eller på innlandet. Vår kultur er like verdifull og like unik, uavhengig av hvor vi bor eller hvor vi kommer fra.

LA KYSTEN LEVE!

Vi trenger en stemme som taler vår sak, og tar ansvar for medbestemmelse. Vi trenger ikke flere vedtak uten å bli spurt, uten å ha fått mulighet til medbestemmelse!

La oss puste, vi har holdt pusten lenge nok!

La kyst og fjordhjertene banke.

Det er på tide med utskiftning og et FRISKT pust fra kysten på Sametinget!
Hva skiller SFF fra andre lister til Sametingsvalget 2017?

Vi vil jobbe beinhardt for det vi tror på. Og for våre rettigheter.

  • NOU 5-2008 Retten til fisken i havet. Dette burde ikke være et spørsmål engang.

  • Sjølaksefisketidene tilbake, slik at gammel sjøsamisk kultur får overleve. Og at det samtidig blir tatt opp mer av pukkellaksen som forderver elver og vassdrag.

  • Ivaretakelse av sjøsamisk kultur og næring!

    En stemme fra DEG er en stemme til LIKEVERD FOR ALLE!

GODT VALG.
Yrja Hammer  (1.kandidat i SFF Østre Valgkrets)

Webhotell levert av Nordic Hosting AS