Økte satsene for kursstøtten 2016

Gladnyhet for alle som søker kursstøtte hos Studieforbundet. Styret vedtok 15. februar å øke satsene for kursstøtten fra 90 kroner for kurs med lærer til 95 kroner, og fra 25 kroner for kurs uten lærer til 30 kroner. Styret i studieforbundet ønsker å gi støtten direkte ut til lokallagene og til opplæring rundt om i …
Fortsett å lese Økte satsene for kursstøtten 2016

Endringer i finnmarksloven mv.

Høringsuttalelse – Endringer i finnmarksloven mv. Vi viser til departementets høringsbrev av 8.12.2015, Deres ref.: 15/8242 EH KHR/AØL vedrørende ovennevnte høring. Hovedinnholdet i notatet fra departementet refereres her: Forslaget om endringer i finnmarksloven § 43 første ledd innebærer en justering i statens plikt til å dekke sakskostnader i saker for Utmarksdomstolen for Finnmark som gjelder …
Fortsett å lese Endringer i finnmarksloven mv.