Bjørg

SFF vil arbeide for at det i størst mulig grad gies et godt tilbud om samisk språk opplæring til helsepersonell som har å gjøre med eldre/pleietrengende.
Vårt mål er også at vi skal påvirke så langt vi kan slik at eldre får opphold, ved behov, på institusjon så nært sin hjemplass som mulig.

Vi vil jobbe for ALLE med LIKEVERD FOR ALLE i alle saker. ”

– Bjørg Bonk (SFF landstyremedlem og 5.kandidat i SFF Vesthavet krets)

Webhotell levert av Nordic Hosting AS