Bøtekurs

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag avholt garnbøtekurs  over 4 kvelder på Tårnet skole / Jarfjord oppvekstsenter.


11 personer deltok. Kursdeltakere representerte alle aldre fra ungdomskoleelever til pensjonister.I pausene med bevertning hadde de korte orienteringer om aktuelle tema.
Her nevnes info om fisketider 2018 og tips om hvordan bedre gjenkjenne oppdrettslaks.
Måter å settte krokgarn og kilenot ble også gjennomgått.

Det ble undervist i tradisjonell garnbøting der deltakerne fikk lære flere teknikker.
Renskjæring av hull, bøting/lapping, laging av nye masker, sammensying av garn og telninger er noe av hva som ble gjennomgått. I tillegg  ble det undervist i grunnkunnskap slik som garntyper og trådtyper opp mot lovverk.

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS