Eskil Pedersen (4. kandidat i SFF Vesthavet

Eskil Pedersen 4.kandidat for SFF i Vesthavet

“SFF ønsker å skape en fremtid der alle samer er like mye verd. Uansett om du kan samisk eller ikke, om du driver med rein eller fiske, om du bor i Kautokeino eller i Oslo.

Stem SFF for at alle samer skal ha del av våre felles goder. Det er ikke slik at noen skal gjøre seg rik mens andre må lide.

SFF verner om vår felles kulturarv. FELLES er stikkordet her.

SFF kjemper for alle samer. At vi ikke skal bli utnyttet av storsamfunnet.

SFF arbeider for at alle skal ha mulighet til å lære om samisk kultur. Språkopplæring må være en mulighet for alle samer.

Vi kjemper for at alle samer skal føle seg stolt over å være same.”

Webhotell levert av Nordic Hosting AS