Liv Olaug Slettli leder SFF og 1.kandidat i SFF Vesthavet krets

“Min fanesak er: Eg vil at det skal arbeides mer målrettet for at alle barn, unge og voksne kan få muligheten til å lære samisk.   LIKEVERD FOR ALLE !

Sametinget må i enda større grad hjelpe til med å legge til rette for og være organet som følger opp at de som ønsker det får tilbud om tilrettelagt undervisning.

Eg er trygg på at vi i SFF  har noe å bidra med på Sametinget. Eg føler at fornorskningspolitikken blir snakket mye om men ikke tatt godt nok på alvor. Språket er en viktig bestanddel av oss samer. Det kan med sikkerhet sies at samer uten språk fremdeles utelukkes fra flere arenaer i Sapmi. Vi må inn på Sametinget for å fortsatt være en god premissleverandør for en levende kystkultur og bevaring av bygdesamfunn.  
Det som skiller oss fra de fleste listene i Sametingsvalget  er LIKEVERD FOR ALLE. Vi vil bidra til større legitimitet for alle samer og fastboende i Nord Norge. Les vårt hovedvalgprogram på  www.samene.no

Vil du ha forandringer- STEM SAMENES FOLKEFORBUND.

Godt valg.!

Liv Olaug Slettli  (leder SFF og 1.kandidat i SFF Vesthavet krets

 

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS