Medlemsmøte Lebesby sjøsameforening

Lebesby Sjøsameforening SFF avholdt medlemsmøte på Sammensurium i Dyfjord 23.mai 2018.
19 stk var tilstede.
Åpning ved leder Charlotte M.
Lokallaget v. styret gjennomgikk ordinære orienteringssaker.

 

Utover dette stod følgende på sakslisten:
Årshjul  (planene fremover – forslag til aktiviteter)
Etterspurte kurs i laget: Luhkka kurs, kofte kurs, kurs i spleising av tau og skinnarmbånd.
Det ble også enighet om å sette opp lavvoen ved Øvervannet.
Videre ble det drøftet saker som tema “Fiskeripolitikk”  til SFF Landsmøte, samt ønsket om å møtes ved lavvoen og flere medlemsmøter i Dyfjord.”
Webhotell levert av Nordic Hosting AS