VEIEN TIL NERVEI

Samenes Folkeforbund/SFF støtter helhjertet folket i fiskeribygda Nervei sin utrettelige kamp for å bygge vei, vei er et sentralt grunnlag for oss alle uavhengig av bosted, det er også sannhet for den sjøsamiske bygda i Tanafjorden hvor fiske er hovednæringa.
En godt fremkommelig vei både sommer og vinter vil lette adkomst og tilgang til
kommunesenter, flyplass, lege, etc og gi befolkningen en hverdag som vil føles tryggere. En helårsvei sikrer transport av varer og tjenester til bygda og vil være et stort framskritt for bygda.
Eksisterende vei er bygd med lokalbefolkninga sin innsats, med tilskudd fra Finnmark
fylkeskommune og annen støtte, det er stort behov for utbedring/oppgradering og da er det nødvendig med bevilgninger.
SFF krever at kommune- og fylkespolitikere kjenne sin besøkelsestid og snarest sikrer
bevilgninger til oppgradering og ferdigstillelse av veien.
SFF landsmøte

Landsmøteresolusjon
Tromsø 19.09.21

Webhotell levert av Nordic Hosting AS